Téma letošního projektu Kreativní partnerství v zelené třídě:

V letošním školním roce jsme se společně rozhodli pro téma Historie a vývoj matematiky.

Výstupem tématu je divadelní představení, které proběhne 16.3. v divadle Na cikorce.

V rámci projektu Vývoj čísel a číselných soustav se chceme zaměřit na číselné soustavy v průběhu historie lidstva.Cílem je zaujmout děti tím, že matematice porozumí v oblasti jejího vývoje  a porozumí systémům, které se ve světě používaly a používají. V průběhu projektu budeme navazovat na aktivity v dalších předmětech, zdůrazňovat vazbu a souvislosti s ostatními předměty.

Projekt navazuje na dokumentární film Příběh čísla 1, který žáci viděli společně s umělcem a konzultantem kreativity během úvodního setkání. Po následné debatě s žáky na téma smyslu projektu byly stanoveny výstupy a cíle. Projekt klade důraz na propojení historie a potřeb lidí k počítání a matematice v různých kulturách (obchodování aj.). Klade důraz na práci ve skupině, spolupráci a role ve skupině. Žáci se budou zabývat tvorbou časových os, matematické historické mapy světa, výrobou studijních pomůcek, informačních materiálů, studiem číselných soustav a jejich praktického využití.

Výstupem bude divadelní představení, v rámci něhož žáci zpracují jednotlivá historická období rozvoje čísla a číselných soustav. Toto představení si klade za cíl srozumitelnou a zábavnou formou předložit příběh o číslech a matematice nejen divákům z řad spolužáků. Věříme, že samotný projekt osloví i rodiče žáků, jejichž vztah k matematice je v mnohých případech ovlivněn „klasickým“ způsobem výuky tohoto předmětu. Premiéra představení proběhne v Divadle Na Cikorce v Modřanech.

V rámci projektu se žáci vypraví též do Technického muzea na výstavu čísel a hodin. Kromě toho je čeká beseda s hostem, který se na matematiku zaměřuje. Předpokládáme i obvyklou účast a pomoc rodičů (výroba rekvizit, kostýmů, technická pomoc).

Představení bude otevřené veřejnosti. Informace o představení bude zveřejněna jak na webu školy, tak na webu Divadla Na Cikorce. Pozvánky budou rozeslány všem rodičům a přátelům školy. Stejně, jako tomu bylo v předchozím cyklu, proběhne představení v dopoledních i odpoledních hodinách, aby měly možnost představení shlédnout jak ostatní žáci a učitelé ze školy, tak rodiče a přátelé školy.

 

Při úvodním setkání jsme si pustili film Příběh čísla 1, který byl evokací do tématu a domluvili se s dětmi, jak téma uchopíme a zpracujeme.

 

Mirka Kellovská
třídní učitelka v zelené třídě

 

fotografie

Zelená třída- 2. část projektu Kreativní partnerství (2017/18)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *