Na tomto setkání jsme se zaměřili na úvodní aktivizační a motivační hry, které přinesla do třídy Andrea. Děti tvořili skupiny a ve skupině vymýšlely odpovědi na otázky, které Ája kladla nebo tvořily krátké scénky na zadaná témata. Hra děti velmi bavila a správně namotivovala na další práci. potom děti dostaly slova, které souvisela s filmem Příběh čísla 1. Na základě těchto slov měly děti vymyslet příběh, báseň, scénku nebo cokoli jiného, co je napadne.

Vzniklo několik úžasných zpracování, většinou příběhů a básní. Kriteriem nebyla historická správnost, ale kreativita v tvoření a společné skupinové dílo.

A co vzniklo? Příběhy jsou přepsané, ale zatím neupravené, neopravené, nejsou všechny, ještě nebyl čas 🙂

Mirka Kellovská

Jako ochutnávka zatím jeden příběh a jedna básnička

 

Příběh o Fibonaccim

Byl jednou jeden Fibonacci, který žil v Indii, měl dest tisíc milionů otroků. Jeden z nich byl G.W. Leibni. Nejprve byl otrokem v Řecku, pak přišel do Říma, kde byl ve vojsku, které hledalo kost Išango někde v Kongu. Fibonacciho bavilo číst knihy, dělat výpočty z matematiky a měl sto binárních počítadel. Miloval hudbu, měl však lichý a někdy sudý tón. Školu začal studovat už v pravěku v Egyptě. Jeho učitel se jmenoval pan Trojůhelník Archimédes, který měl velice kvalitní učetnictví tudíž i ztráty a zisky. Koupil si váček s fazolemi od Sumerů, váček měl jeden loket. Jednou přišla jednička s nulou a rozmlátily mu pravítko a on zbankrotoval. Byla Austrálie, co otiskla lano na domy, se speciálním strojem, který používal soustavu cifer.Ve městě u lavičky byl zmatek mezi kuželem a jehlanem. Objevila se tam lichva, která udělala zářez do vlastnictví symbolů slova číslice.A nakonec se Pythágoras skamarádil s číslem.  

 

Báseň

Matematika je zisk i ztráta.
Počítat fazole je velká škola,
sudá lichá tón i hudba,
trojúhelník loket,
to je velká soustava.
V pravěku zářez byl,
ve středověku bankrot vznikal.

Velké civilizace,
Egypt, Kongo, Řecko, Řím,
ve výpočtech měli zmatku milión.
Indie a její lid binárním otrokem,
čísel byl.
Jehlan, kužel,
město staví.
Slovo Austrálie,
nula čísel tam je.
Archimédes, Fibonacci, Pytágoras,
číslo jedna byli.
Stroj, počítadlo, kniha, cifra,
účetní pravítko otisk dělá.

Fotografie:

První setkání v roce 2017/18 (zelená)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *